historiek

Kever werd gesticht om de talrijke kartoenales met hun ongelukkige reglementen onder controle te krijgen en de informatie onder de kartoenisten te verbeteren.

Kever heeft tot doel de verwezenlijking van alle socio-culturele activiteiten. Dit doel mag op om het even welke wijze worden gerealiseerd. Onder KARTOENIST wordt verstaan, alle personen die situaties kunnen uitbeelden en/of illustreren op een humoristische en artistiek verantwoorde manier.

Om tot de vereniging toegelaten te worden als effectief lid moeten de kandidaten de hoedanigheid van kartoenist bezitten. De vereniging wordt beheerd door een raad, bestaande uit minstens 5 leden, die jaarlijks herkiesbaar zijn.

Kever ligt tevens aan de basis van de Nederlandse kartoenisten-vereniging 'De Tulp'.

ECUN (European Cartoonists UnioN) werd voorgesteld aan de pers in 1983 te Beringen. Later werd dit herdoopt tot FECO (Federation of European Cartoonists Organisation) dat tot op heden nog steeds de grootste federatie van kartoenisten ter wereld is.

Welkom in 2019, maar volgend jaar worden we 40 !!

Sluit je dus nu aan en wordt lid van Kever-Feco

Veel plezier op onze nieuwe website !

Het bestuur.

De Borger Lejon - president Belgium FECO

Bob Vincke - voorzitter Kever-Feco

Ben Peeters 

Yves Vanwetswinkel - webmaster

Emiel De Bolle - redacteur Plagende Kevers

Ronald Libin - PR Kever-Feco

André Nollet

Freddy D'Hoop

info@kever-feco.be

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now