Kever Kartoenisten - cartoonists

Kies uw kartoenist uit de dropdown in de menubalk

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Alle leden , die nieuws, informatie, tekeningen enz. plaatsen doen dat op eigen verantwoordelijkheid!

Kever-Feco, noch het bestuur en zijn voorzitter zijn zowel persoonlijk als algemeen aansprakelijk voor tekeningen, uitspraken en daden enz gesteld in naam van deze  vereniging. Er bestaat een vrije meningsuiting maar respecteer iedereen. Als cartoonist streven wij ook naar een rechtvaardiger maatschappij.

 

Bob Vincke

All members who post news, information, drawings etc. do so on their own responsibility!

Kever-Feco, nor the board and its chairman are both personally and generally liable for drawings, statements and actions etc. in the name of this association. There is a free speech but respect everyone. As a cartoonist we also aim for a more just society.

 

Bob Vincke